Tietoa hankkeesta

Henki ja elämä-hanke on päättynyt 6/2023

Henki ja elämä - Luonto toipumisen lähteenä -hankkeen tavoitteena on edistää työelämän ulkopuolella olevien työikäisten mielenterveyskuntoutujien toipumisprosesseja luontoperustaisten ja -voimaisten menetelmien avulla. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa osallistujien voimaantumista, pystyvyyden tunnetta, toimijuutta, osallisuutta ja resilienssiä. Kokemuksellinen hyvinvoinnin vahvistumisen kautta tavoitellaan osallistujien sosiaalisen kuntoutumisen polun rakentumista kohti työelämää. Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja arvioida luontovoimaisia toimintatapoja ja -malleja, jotka toimivat ja ovat vaikuttavia osallistujien toipumisprosessien käynnistämisessä ja prosessien etenemisessä. Asiakkaana ovat työelämän ulkopuolella olevat työikäiset (16-64 vuotiaat) mielenterveyskuntoutujat.

Lataa Henki ja elämä -hankkeen esite tästä

Julkaisuja:

Lataa Henki ja elämä -hankkeen loppuraportti- tästä

Puutarha toipumisen lähteen -blogi

Opinnäytetyö: Mielenterveyskuntoutujien osallisuuden kokemukset ryhmätoiminnassa Henki ja elämä hankkeessa https://mielenvireys.fi/wp-content/uploads/2024/04/Sopanen_Annamari.pdf

Opinnäytetyö: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia luontosuhteesta sekä luonnon hyvinvointivaikutuksista

Blogi: Villiintyneen paikan kokemuksellisuus ja ympäristösteettisyys

Henki ja elämä hanke esittää: Taidepolku video

Henki ja elämä hanke esittää: Video kokoelma toiminnasta

Henki ja elämä -hanke esittää: Luontosuhde video

Kesäviilistelyä Varjakassa - Avaa video tästä

Anu Pakanen - Paikan henki -teos / Paikan henki -teos videona

Lataa Tolppa -hankkeen loppujulkaisu tästä

Opinnäytetyö: Metsässä liikkuessa on kuin olisi tullut kotiin:
Luonnon vaikutus mielen hyvinvointiin TOLPPA-hankkeessa

Opinnäytetyö: Lempeää liikettä ja läsnäoloa luonnossa: Mielenterveyttä tukeva luontoryhmä

Kohti luonnollista hyvinvointia: Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen

Blogi: Hyvä hankesuunnitelma kypsyy avoimessa ilmapiirissä

Luonto, eläimet ja vertaisuus osana uutta psykososiaalisen kuntoutumisen mallia

Turpa vasten nenää - Mitä ihminen voi oppia hevoselta? entä hevonen ihmiseltä?

Avaa video tästä
hjae2s5
Mielenvireys ry - Artikkelitausta

Aktiivista osallistumista

Hankkeessa edistetään aktiivista osallisuutta. Se on kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, jossa pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin ja elämän merkityksellisyyttä lisääviin vuorovaikutussuhteisiin. Osallisuus on vaikuttamista oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja joihinkin yhteisiin asioihin. Osallisuus ilmenee:

1) päätösvaltana omassa elämässä, mahdollisuutena säädellä olemisiaan ja tekemisiään sekä ymmärrettävänä, hallittavana ja ennakoitavana toimintaympäristönä;

2) vaikuttamisen prosesseissa, joissa pystyy vaikuttamaan itsen ulkopuolelle esimerkiksi ryhmissä, palveluissa, asuinympäristössä tai laajemmin yhteiskunnassa;

3) paikallisesti, kun pystyy panostamaan yhteiseen hyvään, osallistumaan merkityksellisyyden luomiseen ja kokemiseen sekä liittymään vastavuoroisiin sosiaalisiin suhteisiin.

Tapahtumat ja toiminnot

Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin ammattikorkeakoulu, joka hallinnoi, koordinoi, kehittää ja arvioi toimintaa, hankkii osatoteuttajia sekä tuottaa asiantuntijapalveluita hankkeeseen. Hankkeen osatoteuttajia ovat Turkan ratsurinne Ay, ProAgria Oulu ry, Mielenvireys ry sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seudun Lapin ammattikorkeakoulun ostopalveluna hankkimat toteuttajat.


Henki ja elämä - Luonto toipumisen lähteenä -hankkeen tavoitteena on edistää työelämän ulkopuolella olevien työikäisten mielenterveyskuntoutujien toipumisprosesseja luontoperustaisten ja -voimaisten menetelmien avulla. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa osallistujien voimaantumista, pystyvyyden tunnetta, toimijuutta, osallisuutta ja resilienssiä. Kokemuksellinen hyvinvoinnin vahvistumisen kautta tavoitellaan osallistujien sosiaalisen kuntoutumisen polun rakentumista kohti työelämää. Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja arvioida luontovoimaisia toimintatapoja ja -malleja, jotka toimivat ja ovat vaikuttavia osallistujien toipumisprosessien käynnistämisessä ja prosessien etenemisessä. Mallit rakentuvat toiminnallisuuden kautta.
Eläimet, ihmiset, kasvit ja luonnonympäristö vaikuttavat toisiinsa sekä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin monilajisena kokonaisuutena. Tavoitteena omaehtoisten luontokokemuksien lisäksi on toteuttaa luontolähtöisiä interventioita. Luontolähtöisiin menetelmiä täydennetään kulttuurin eri toimintamuodoilla. Taide voi tarjota osallistujille mahdollisuuden saada korjaavia ja vahvistavia kokemuksia, muuttaa itseen liittyviä negatiivisia tai toimintaa rajoittavia käsityksiä sekä mahdollistaa heille omaksua uudenlaisia rooleja ja identiteettejä, jotka eivät ole sairauden tai diagnoosien määrittämiä. Luova toiminta voi edistää ihmisten itsetuntemusta, itsetuntoa ja itseluottamusta sekä paikan hengen rakentamista


Paikan hengellä on merkitystä ihmisten hyvinvoinnille, koska ihminen määrittää itsensä ympäristönsä kautta ja samalla ihminen rakentaa ympäristöään. Kun ihminen tutustuu ympäristöön, siitä löytyy tietoa ja polkuja omaan itseensä, luontoon sekä yksilön ja yhteisön historian tapahtumiin. Paikan henki rakentuu ympäristön ja ihmisyhteisön vuorovaikutuksessa. Hyvä tai huono paikan henki on yhteisöllinen ja koetaan yksilöllisesti. Paikan henki on tunne yksittäisen paikan syvästä merkityksestä kokijalleen.

Ohjausryhmä

Rahoittajat

Henki ja elämä -Luonto toipumisen lähteenä –hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki, STEA, Turkan Ratsurinne ay, Mielenvireys ry ja Lapin ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit

Henki ja elämä -hankkeen mahdollistavat nämä yhteistyökumppanit.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä joko soittamalla, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella.

Olet myös tervetullut tutustumaan toimintaamme sekä tiloihimme osoitteeseen Pakkahuoneenkatu 28 4. krs, 90100 Oulu.

Invalid Email
Invalid Number
Please check the captcha to verify you are not a robot.