Mielenvireys ry

Koulutus ja kurssit

Hyvinvointi-treffit

Kutsu meidät pitämään Hyvinvointi-treffit

 • Jalkaudumme Pohjois-Pohjanmaan alueella
 • Toteutus luento & työpaja
 • Kesto noin 45min - 4h tai sopimuksen mukaan
 • Neljä vaihtoehtoista teemaa:
  (Elämäntaidot, Oma hyvinvointi ja jaksaminen, Tunnemuistot ja Luonnon merkitys mielen hyvinvoinnille)
 • Maksuton
 • Tilaaja huolehtii tilajärjestelyt 

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Anu Pakanen, 040 412 5247, anu.pakanen.mielenvireys@gmail.com
Hanna Kosonen, 041 548 5177, hanna.kosonen.mielenvireys@gmail.com

Mielenterveys elämäntaitona ® MTEA1-koulutus

Koulutuksessa mielenterveyttä lähestytään osana terveyttä; voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa. Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä.

Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksessa tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä miten mielenterveyttä voi vahvistaa.

Peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA1-ohjaajakoulutukseen.

Koulutuksen kesto: 14h

Koulutuksessa käsiteltävät teemat:

 • Mielenterveys osana hyvinvointia ja terveyttä
 • Tunnetaidot
 • Elämän monet kriisit ja selviytyvä ihminen
 • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus mielenterveyden tukena
 • Mielenterveys ja arjen taidot

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutuksen jälkeen

 • Tiedät mitä mielenterveys on
 • Tiedät miten mielenterveyttä voi edistää
 • Osallistujan mielenterveysosaaminen on lisääntynyt

Haavoittuva mieli - Tue ja tunnista ® MTEA 2-koulutus

Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus. Todistuksen saa, kun on osallistunut molempiin päiviin, 16h. Osallistuja saa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden oireista. Saa valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. Oppii soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita. MTEA2 koulutus ei vaadi MTEA1 koulutuksen käymistä.

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat saada tietoa mielenterveyden häiriöistä ja niiden kohtaamisesta sekä mielenterveyden häiriöiden ensiavusta.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia kohdata mielenterveyden ongelmia. Koulutuksessa opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita.

Peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA2-ohjaajakoulutukseen.

Koulutuksen kesto: 14h

Kurssi sisältää:
Haavoittuva mieli- tunnista ja tue -kirjan ja kahvitarjoilun

Kurssin hinta:
Sopimuksen mukaan

Koulutuksessa käsitellään seuraavia häiriöitä ja niiden ensiapua:

 • Masennus
 • Ahdistuneisuus
 • Psykoottiset häiriöt
 • Päihteiden käyttö ja mielenterveys
 • Mielenterveyden kriisit ja itsemurhien ehkäisy
 • Mielenterveyden ensiavun askeleet

 

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutuksen jälkeen

 • Tunnistat yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja niiden oireet
 • Osaat kohdata vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen
 • Osaat soveltaa mielenterveyden ensiavun askeleita

Nuoren mielen ensiapu ® NMEA-koulutus

Nuori mieli -koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka kohtaavat 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria omassa lähipiirissään, työssään tai harrastuksensa kautta.  

Koulutus sopii esimerkiksi lasten ja nuorten vanhemmille ja muille läheisille, harrastustoiminnan ohjaajille sekä sellaisille ammattilaisille, jotka kaipaavat perustietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä. 

Koulutuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä lisäämällä heitä kohtaavien aikuisten mielenterveysosaamista. Koulutuksen ytimessä on lasten ja nuorten arvostava kohtaaminen sekä heidän mielenterveytensä vahvistaminen arjessa. Koulutus kannustaa aikuista huomioimaan arjen vuorovaikutuksessa lapsen ja nuoren psykologiset tarpeet, voimavarat ja vahvuudet sekä yksilöllisyyden.   

Nuori mieli -koulutuksessa tutustutaan lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin ja opitaan tunnistamaan tilanteet, joissa lapsen tai nuoren mielenterveys on vaarassa horjua. Tavoitteena on antaa aikuisille keinoja ja varmuutta lapsen tai nuoren tukemiseen ja tarvittaessa avun hakemiseen. Koulutuksessa perehdytään tavallisimpiin lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja häiriöihin (masennus, ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus).  

Koulutuksessa käsitellään myös tapoja, joilla lapsia ja nuoria kohtaava aikuinen voi huolehtia omasta mielen hyvinvoinnistaan. 

Koulutuksen laajuus: 14h

Koulutuksessa käsiteltävät teemat:

 • Lapsen tai nuoren arvostava kohtaaminen
 • Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen arjessa
 • Ajankohtaiset lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttavat ilmiöt
 • Toiminta tilanteessa, kun lapsen tai nuoren mielenterveys horjuu
 • Aikuisen omien voimavarojen merkitys lapsen tai nuoren mielenterveydelle

 

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutuksen käytyäsi osaat

 • Tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä ja heidän yksilöllistä kehitystään
 • Kohdata lapset ja nuoret arvostavasti ja ilmaista heille välittämistä
 • Toimia avun saamiseksi lapselle tai nuorelle, jonka mielenterveys horjuu
 • Arvioida omien toimintatapojesi ja oman hyvinvointisi vaikutusta lasten ja nuorten mielenterveyteen

Ikääntyvä mieli ® MTEA1-koulutus

Kuinka pitää huolta omasta ja toisten mielen hyvinvoinnista

Mielenterveys on osa kokonaisterveyttämme, josta voi huolehtia kuten muustakin terveydestä. Hyvä mielenterveys lisää hyvinvointiamme ja auttaa meitä selviytymään elämään kuuluvista vaikeuksista.

Ikääntyvä mieli - Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksessa saa tutkittua tietoa ikääntyvän mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja ikääntyvien läheisten mielen hyvinvointia sekä miten ikääntyvän mielenterveyttä voi vahvistaa.

Peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA1 -ohjaajakoulutukseen.

Koulutuksen kesto: 10h

Koulutuksessa käsiteltävät teemat:

 • Mitä hyvä mielenterveys on
 • Tunnetaidot
 • Elämän monet kriisit
 • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
 • Arjen taidot

Koulutuksia toteutetaan tilauksesta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä muille ryhmille

Lisätiedot ja yhteydenotot
Terhi Savilahti
Kehitysjohtaja
terhi.savilahti.mielenvireys[a]gmail.com
040 824 3305