Mielenvireys ry

Muu toiminta

Tietotekniikka tutuksi

Yhdistyksestä on mahdollisuus saada yksilöllistä atk-ohjausta paikan päällä, puhelimitse tai etänä. Saat opastusta mm. tietokoneen perusohjelmien ja internetin käytössä, tiedon etsimisessä ja sosiaalisen median käytössä. Opiskele yksin tai pienellä porukalla itseäsi kiinnostavia asioita mm kokkailu, reseptit, musiikkia, ajankohtaiset uutiset ja lehdet. Yhdistyksellä on käytössä tietokoneita.

Ajanvaraus ja lisätietoa:
0415485177 / Hanna Kosonen tai 0404125247/ Jussi Turunen

Aika:
maanantai- torstai klo 10.00 - 15.00 ja perjantaisin klo 10.00- 14.00, ajanvarauksella.

Paikka:
Mielenvireys ry, Pakkahuoneenkatu 28, 4. krs

Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntija on:

 • Henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys– tai päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena tai palveluita käyttäneenä omaisena.

 • Henkilö, joka tietää mikä häntä on toipumisessa auttanut ja mitkä asiat ovat kuntoutumiseen vaikuttaneet.

 • Henkilö, joka on koulutettu tehtäviinsä.

 • Kokemusasiantuntija toimii palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa tai vertaistoimijana tai kokemuskouluttajana. Vertaistoimijana voi olla henkilö, joka omaan kokemuskoulutukseen nojaten toimii palvelujärjestelmässä asiakkaan pitkäaikaisen hoidon tukena tai vertaisryhmässä tai vertaistukihenkilönä.

Tilaa Kirjastoauto, joka sisältää eläviä kirjoja kokemustarinoineen.

Lisätietoa:
0414548261 / Aija Syväkangas

Vapaaehtoistyö

Kiinnostaisiko sinua tehdä vapaaehtoistyötä?

Mielenvireydessä vapaaehtoisia toimii erilaissa tehtävissä mm ryhmänohjaajina, kurssiohjaajina, yhdistyksen esittelijöinä, kokemusasiantuntijoina/ vertaistukijoina, retkiohjaajina, tiedottajina, esiintyvinä taiteilijoina. He toimivat sellaisissa tehtävissä joihin tuntevat mielenkiintoa ja joka tukee yhdistyksen toimintaa.

Voit itse määritellä kuinka pitkän ajan olet käytettävissä. Kesto voi olla muutamasta tunnista vuoteen. Voit vaihtaa tehtäviä oman mielenkiinnon mukaan.

Mikäli et voikaan hoitaa jo sovittua tehtävää, ilmoita siitä ajoissa työntekijöille.

 • Saat perehdytyksen yhdistyksemme toimintaan sekä omiin vapaaehtoistehtäviisi.

 • Vapaaehtoistoimijan ja yhdistyksen välille tehdään sopimus yhteisistä periaatteista ja toimintatavoista, joihin osapuolet sitoutuvat.

 • Sinulla on mahdollisuus osallistua tarjolla oleviin koulutuksiin, jotka tukevat sinua toiminnassasi.

 • Sinulla on oikeus saada tukea työntekijöiltä vapaaehtoisena toimimiseen.

 • Saat osallistua vapaaehtoisten virkistystapahtumiin.

 • Voit vaihtaa ajatuksia ja tavata toisia vapaaehtoisia kuukausittain järjestettävissä vapaaehtoisten vertaistapaamisissa.

 • Pidät tekemistäsi tuntimääristä kirjaa ja raportoit niistä työntekijöille. Kaikki palautteesi on meille tärkeää.

 • Yhdistys on vakuuttanut vapaaehtoiset vapaaehtoistoiminnan aikana sattuvissa tapaturmissa.

 • Saat halutessasi tekemästäsi vapaaehtoistoiminnasta virallisen todistuksen.

 • Sinulla on oikeus jäädä tauolle tai lopettaa vapaaehtoistoiminta. Ilmoita asiasta työntekijöille.

Lisätietoa:
0415485177 / Hanna Kosonen

Tukihenkilötoiminta

Tarvitsetko tukihenkilöä? Mielenvireydessä toimii koulutettuja vertaistukihenkilöitä seitsemä. Vertaistukihenkilö toimii kuntoutujan henkilökohtaisena tukena esimerkiksi keskusteluapuna, asioiden hoitamisessa ja rinnalla kulkijana. Vertaistukihenkilö on tarkoitettu lyhytkestoiseen tukeen, jossa tukitapaamiset kuntoutujan kanssa 1-5 kertaa.

Lisätietoa:
0415485177 / Hanna Kosonen tai 0414548261 / Aija Syväkangas

Taloustukihenkilö

Onko sinulla tai läheiselläsi rahahuolia? Onko päässyt kertymään rästejä ja velkoja? Mielenvireydessä toimii Takuusäätiön kouluttamia taloustukihenkilöitä, jotka auttavat sinua selvittämään taloudellista tilannetta ja hakemaan apua.

Lisätietoa:
0415485177 / Hanna Kosonen