Mielenvireys ry

Henki ja elämä -hanke

Tietoa hankkeesta

Henki ja elämä - Luonto toipumisen lähteenä -hankkeen tavoitteena on edistää työelämän ulkopuolella olevien työikäisten mielenterveyskuntoutujien toipumisprosesseja luontoperustaisten ja -voimaisten menetelmien avulla. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa osallistujien voimaantumista, pystyvyyden tunnetta, toimijuutta, osallisuutta ja resilienssiä. Kokemuksellinen hyvinvoinnin vahvistumisen kautta tavoitellaan osallistujien sosiaalisen kuntoutumisen polun rakentumista kohti työelämää. Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja arvioida luontovoimaisia toimintatapoja ja -malleja, jotka toimivat ja ovat vaikuttavia osallistujien toipumisprosessien käynnistämisessä ja prosessien etenemisessä.

Sivuja päivitetään lisätietoa tulossa myöhemmin.

Aktiivista osallistumista

TOLPPA-hankkeessa osallisuus on aktiivista osallistumista, vaikuttamista oman panoksen antamisella ja toimijuutta toteuttamalla itseään yhdenvertaisesti toisten kanssa. Osallisuus ja toimiminen jokapäiväisessä elämässä merkitsevät omana itsenään kuuluksi tulemista ja omaan elämäänsä ja yhteisiin asioihin vaikuttamista. Onnistumisen ja arvostetuksi tulemisen kokemukset lisäävät pystyvyyden tunnetta ja uskoa myönteiseen tulevaisuuteen.

Tapahtumat ja toiminnot

TOLPPA-hankkeen toiminnot sijoittuvat luonto- ja kulttuuriympäristöihin sekä niissä tapahtuviin retki- ja työtoimintoihin. Maatilan toiminnot ja eläimet ovat yksi osa luonnon merkityksen kokemista. Luontotoiminnot noudattavat vuodenkierron vaiheita. Luonnolla on ihmisille moninaisia merkityksiä, kuten rauhoittuminen ja hiljentyminen, tekemisen mahdollisuudet, luonnon aistiminen kaikilla aisteilla, voimien ja motivaation saaminen sekä luonnon kunnioitus ja suojelu.

Toimintoja toteuttamalla vahvistamme osallistujien luonto-osaamista, joka on usein jo lapsena opittua. Tapahtumat ja toiminnot tukevat ihmisten taitojen, tietojen käyttämistä yhteisen toiminnan saavuttamiseksi. TOLPAN tapahtumat ja toiminnot edistävät osallisuutta johonkin kuulumisena ja vaikutus mahdollisuutena.

Ohjausryhmä

Sirpa Ahola-Laurila, puheenjohtaja - Mielenvireys ry
Mikael Jurvelin / varalla Sirpa Rytky - Oulun kaupunki
Sinikka Vehkalahti / varalla Sanna Saarenpää - Oulun A-kilta
Eija Törmänen / varalla Mervi Eviö-Kärkkäinen - Ehyt ry
Taina Vainionpää / varalla Taru Pernu - Lintulammen asukasyhdistys ry
Pilvi Sauvola / varalla Karoliina Rantala - SPR Oulun osasto ry
Paula Ratava / varalla Kalle Hellström - Suomen Luonnonsuojeluliitto, Oulun yhdistys / Retkikerho
Shakur Hassan - Pohjois-Suomen somalialainen tukiyhdistys
Anna-Liisa Lämsä - Typ-toiminta
Satu Turkka - Turkan Ratsurinne

Kokouksiin osallistuvat:

Aija Syväkangas, Mielenvireys ry:n toiminnanjohtaja
Kari Soronen, Tolppa-hankkeen projektityöntekijä

Rahoittajat

TOLPPA toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa –hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki, STEA, Turkan Ratsurinne ay ja Mielenvireys ry.

Linkkejä

Portti vapauteen
http://www.porttivapauteen.fi/

Oulun Seudun EHYT ry
http://www.ehyt.fi/fi/oulun-seudun-ehyt-ry/

Höyhtyän Välke -välittämisen keskus
http://lintulampi.net/

RedNet
https://rednet.punainenristi.fi/oulu/

Pohjois-Suomen somalialainen tukiyhdistys ry
http://www.pohjoissomalialainen.com/

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys
https://www.sll.fi/pohjois-pohjanmaa/oulu/yhdistys/

Provesta Oy
http://www.provesta.fi/

Yhteistyökumppanit

TOLPPA-hankkeen mahdollistavat nämä yhteistyökumppanit.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä joko soittamalla, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella.

Olet myös tervetullut tutustumaan toimintaamme sekä tiloihimme osoitteeseen Pakkahuoneenkatu 28 4. krs, 90100 Oulu.

Invalid Email
Invalid Number
Please check the captcha to verify you are not a robot.