Mielenvireys ry

Kokemus- ja vapaaehtoistoiminta

Kokemusasiantuntijatoiminta

Mielenvireydessä toimii mielenterveys- ja päihdekokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijamme ovat tavattavissa Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä verkossa.

 • Henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys– tai päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena tai palveluita käyttäneenä omaisena.

 • Henkilö, joka tietää mikä häntä on toipumisessa auttanut ja mitkä asiat ovat kuntoutumiseen vaikuttaneet.

 • Henkilö, joka on koulutettu tehtäviinsä.

 • Kokemusasiantuntija toimii palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa tai vertaistoimijana tai kokemuskouluttajana. Vertaistoimijana voi olla henkilö, joka omaan kokemuskoulutukseen nojaten toimii palvelujärjestelmässä asiakkaan pitkäaikaisen hoidon tukena tai vertaisryhmässä tai vertaistukihenkilönä.

Lisätietoa:
040 8243305/ Terhi Savilahti
terhi.savilahti.mielenvireys@gmail.com

Vapaaehtoistoiminta

Kiinnostaisiko sinua tehdä vapaaehtoistyötä?

Mielenvireydessä vapaaehtoisia toimii erilaissa tehtävissä mm ryhmänohjaajina, kurssiohjaajina, yhdistyksen esittelijöinä, kokemusasiantuntijoina/ vertaistukijoina, retkiohjaajina, tiedottajina, esiintyvinä taiteilijoina. He toimivat sellaisissa tehtävissä joihin tuntevat mielenkiintoa ja joka tukee yhdistyksen toimintaa.

Voit itse määritellä kuinka pitkän ajan olet käytettävissä. Kesto voi olla muutamasta tunnista vuoteen. Voit vaihtaa tehtäviä oman mielenkiinnon mukaan.

Mikäli et voikaan hoitaa jo sovittua tehtävää, ilmoita siitä ajoissa työntekijöille.

 • Saat perehdytyksen yhdistyksemme toimintaan sekä omiin vapaaehtoistehtäviisi.

 • Vapaaehtoistoimijan ja yhdistyksen välille tehdään sopimus yhteisistä periaatteista ja toimintatavoista, joihin osapuolet sitoutuvat.

 • Sinulla on mahdollisuus osallistua tarjolla oleviin koulutuksiin, jotka tukevat sinua toiminnassasi.

 • Sinulla on oikeus saada tukea työntekijöiltä vapaaehtoisena toimimiseen.

 • Saat osallistua vapaaehtoisten virkistystapahtumiin.

 • Voit vaihtaa ajatuksia ja tavata toisia vapaaehtoisia kuukausittain järjestettävissä vapaaehtoisten vertaistapaamisissa.

 • Pidät tekemistäsi tuntimääristä kirjaa ja raportoit niistä työntekijöille. Kaikki palautteesi on meille tärkeää.

 • Yhdistys on vakuuttanut vapaaehtoiset vapaaehtoistoiminnan aikana sattuvissa tapaturmissa.

 • Saat halutessasi tekemästäsi vapaaehtoistoiminnasta virallisen todistuksen.

 • Sinulla on oikeus jäädä tauolle tai lopettaa vapaaehtoistoiminta. Ilmoita asiasta työntekijöille.

Lisätietoa:
0415485177 / Hanna Kosonen